Katedra Komunikacji Językowej

Witamy na stronie
Katedry Komunikacji Językowej UKW

Zachęcamy do studiowania germanistyki,
na której zajęcia prowadzą m.in. pracownicy Katedry.

o katedrze

Badania naukowe pracowników Katedry Komunikacji Językowej koncentrują się przede wszystkim na trzech kompleksach tematycznych:

  • medium i medialność,
  • tekst (mono- i multimodalny),
  • dyskurs w ujęciu lingwistycznym.

Realizowane projekty dotyczą m.in. dyskursywnych strategii konstruowania emocji w tekstach prasowych, werbalno-wizualnej kreatywności w komunikacji reklamowej, form komunikacji internetowej, mediolingwistycznej analizy tekstów cyfrowych, relacji między tekstem a obrazem oraz podstaw semiotycznych wybranych form komunikacji we współczesnych mediach.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Germanistyka.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
jacek.szczepaniak@ukw.edu.pl
52 346 20 25 wewn. 26